Voorwaarden Tijdschrijven

Tijdschrijven is een product van het bedrijf Computus BV, www.computus.nl.
De applicatie is bereikbaar op www.tijdschrijven.com.
Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op Tijdschrijven Pro.

Computus BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie is altijd te vinden op www.tijdschrijven.com/voorwaarden.

Definities
Account Aansluiting van uw organisatie bij Tijdschrijven.com.
Gebruiker Een medewerker van uw organisatie die gebruikt maakt van Tijdschrijven.com.
Licentie Een licentie geeft een gebruiker het recht om in te loggen in Tijdschrijven.com.

Beschikbaarheid
Tijdschrijven heeft tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, 07:00 uur t/m 20:00 uur) een gegarandeerde beschikbaarheid van minimaal 99,8%. Gepland onderhoud vindt buiten kantooruren plaats.
Indien de beschikbaarheid tijdens kantooruren in een bepaalde maand minder dan 99,8% is, dan ontvangt u restitutie van de licentiekosten van de betreffende maand1. Dit geldt alleen als u de storing aangemeld hebt op het moment dat de applicatie niet beschikbaar is (mail naar support@tijdschrijven.com).
Computus BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van niet beschikbaar zijn van Tijdschrijven.

Systeemeisen
Voor het gebruik van Tijdschrijven is een permanente breedband internetverbinding vereist.

De werking van Tijdschrijven wordt gegarandeerd in de actuele versie van de volgende browsers:
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Firefox
- Safari
Voor andere browsers is correcte werking van de applicatie niet gegarandeerd.

Javascript en (sessie)cookies moeten ingeschakeld zijn.

Ondersteuning
Voor vragen of hulp bij het gebruik van Tijdschrijven kunt u gebruik maken van het contactformulier of mailen naar support@tijdschrijven.com.

Betaling
Licenties worden per jaar, vooraf, gefactureerd. De betaaltermijn is 28 dagen.
Facturen worden elektronisch verstuurd (per email, als PDF-bestand, naar het door u opgegeven factuur-emailadres).
Uw account is na aanmelden meteen bruikbaar. Als niet binnen de termijn is betaald, is Computus BV gerechtigd het account af te sluiten voor de nog niet betaalde licenties.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Aantal licenties uitbreiden
Het aantal licenties kan op ieder moment worden uitgebreid. De nieuwe licenties worden vooraf gefactureerd voor de periode tot de einddatum van de bestaande licenties. De licentiekosten worden naar rato berekend (op basis van aantal dagen dat de licentie loopt).
In het volgende jaar worden alle licenties op één factuur gefactureerd.

Verlenging
Licenties worden ieder jaar automatisch voor een jaar verlengd.

Opzeggen
Opzegging of vermindering van het aantal licenties moet uiterlijk 28 dagen voor de einddatum van de licenties worden doorgegeven. Dit kan met een email naar sales@tijdschrijven.com. Voor de opzegtermijn ontvangt u per email bericht indien de licentietarieven zijn gewijzigd.

Privacy
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de Tijdschrijven-applicatie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor:
- "Wachtwoord vergeten"-functie
- Verzenden van rapporten waarop u zich geabonneerd heeft
- Beantwoorden van vragen die u via het contactformulier stelt
- Informeren over tariefwijzigingen

Tarieven
De tarieven van de licenties worden per kalenderjaar vastgesteld. De actuele prijzen zijn te vinden op www.tijdschrijven.com/tarieven.

Gebruik
Een account mag niet door meerdere personen gebruikt worden. Voor iedere gebruiker moet een licentie aangeschaft worden.
Het is wel toegestaan om een account naar een andere persoon over te dragen (bv als een medewerker uit dienst gaat). Neem contact op met support@tijdschrijven.com om de inlognaam aan te passen.

Veiligheid van uw gegevens
Uw gegevens (geschreven uren, klanten, projecten, taken, medewerkers, afdelingen etc.) worden vastgelegd in een database. Van uw gegevens wordt dagelijks een backup gemaakt. Bij een ernstige database-storing kunnen in het uiterste geval alleen gegevens van de afgelopen werkdag verloren gaan. Computus BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van gegevens die zijn ingevoerd of bewerkt na de laatste backup (maximaal 24 uur).
U kunt te allen tijde beschikken over uw gegevens in de Tijdschrijven database. U kunt een database-dump van uw gegevens opvragen door een mail te sturen naar support@tijdschrijven.com.
Op uw verzoek kunnen uw gegevens te allen tijde uit de Tijdschrijven database worden verwijderd. Stuur hiervoor een mail naar support@tijdschrijven.com.

Aanpassingen aan Tijdschrijven
De Tijdschrijven applicatie wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Dit kan tot gevolg hebben dat zaken anders werken of er anders uitzien dan voorheen.
Aanpassingen zullen nooit leiden tot vermindering van functionaliteiten. Aanpassingen geven nooit recht tot restitutie van licentiekosten.

1 Dit bedrag wordt als volgt berekend: 1/12 x jaartarief x aantal licenties in de betreffende maand.