Privacyverklaring Tijdschrijven.com

Inhoudsopgave
1 Identiteit
2 Overzicht verwerkte gegevens
  2.1 E-mailadres
  2.2 Naam
  2.3 Urenregistratie
  2.4 IP adres
3 Bewaartermijn
4 Opslag gegevens
5 Backups
6 Beveiliging
7 Inzage en correctie
8 Gebruik van cookies

1 Identiteit

Tijdschrijven.com is een product van Computus B.V.
Voor vragen over privacy en verwerking van gegevens kunt u contact opnemen met administratie@tijdschrijven.com.

2 Overzicht verwerkte gegevens

2.1 E-mailadres

Doel van de verwerking:
 • Wachtwoord-vergeten-functie.
 • Ontvangen van rapportages van geschreven uren.
 • Bij zakelijk gebruik: verzenden van factuur.
 • E-mailadres kan als inlognaam gebruikt worden.
 • Serviceberichten (bijvoorbeeld bij storingen)
Het e-mailadres wordt niet aan andere partijen verstrekt en niet gebruikt voor nieuwsbrieven, reclame of op een andere manier, buiten bovenstaande doelen.

2.2 Naam

Doel van de verwerking:
 • De ingevoerde naam wordt gebruikt voor weergave van urenregistratie op rapportages zodat inzichtelijk is welke medewerker welke uren heeft geschreven.
 • In de applicatie wordt de naam van de ingelogde gebruiker getoond (ingelogd als ...)

2.3 Urenregistratie

Doel van de verwerking:
 • De urenregistratie wordt opgeslagen voor de primaire werking van de applicatie.

2.4 IP adres

Doel van de verwerking:
 • Het publieke IP adres van de computer van waar wordt ingelogd wordt opgeslagen voor de technische werking van de applicatie.
 • Het IP adres blijft gedurende de sessie opgeslagen en wordt na maximaal 48 uur verwijderd.

3 Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard tot het account wordt beƫindigd. Verzoek tot beƫindiging account gaat via mail naar administratie@tijdschrijven.com. Zelfstandige accounts worden automatisch verwijderd als er meer dan 2 jaar niet ingelogd is, inclusief alle opgeslagen gegevens. Bij organisaties met meerdere accounts worden alle accounts en alle opgeslagen gegevens automatisch verwijderd als er meer dan 2 jaar met geen enkel account van de organisatie is ingelogd.

4 Opslag gegevens

Gegevens worden opgeslagen in de volgende datacentra: Equinix AM1/AM2/AM3 en EU Networks (Amsterdam).

5 Backups

Van de gegevens wordt op dagelijkse basis een backup gemaakt. De backup wordt versleuteld opgeslagen.

6 Beveiliging

De volgende maatregelen zijn genomen om (persoons)gegevens te beveiligen:
 • De internetverbinding van Tijdschrijven.com verloopt via SSL verbinding.
 • De gegevens worden opgeslagen en gebackupd in een beveiligd datacenter.
 • De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.

7 Inzage en correctie

Vrijwel alle verwerkte gegevens kunt u via de applicatie inzien en corrigeren. Het is ook mogelijk om hier een verzoek voor te doen, dit kan via e-mail naar administratie@tijdschrijven.com. Ook een verzoek tot verwijderen gegeven kunt u via dit e-mailadres doorgeven.

8 Gebruik van cookies

Tijdschrijven.com maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig voor de technische werking van de applicatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies.